Přihláška

Staňte se členem či sympatizantem hnutí Doleva! Podpořte úsilí o sociálnější a demokratičtější politiku. 

Nová levicová platforma – hnutí Doleva! vzniklo na ustavující schůzi 8. dubna 2015 v budově Poslanecké sněmovny. Hnutí Doleva! bude pracovat jako zájmové hnutí v rámci ČSSD v souladu s čl. 53 Stanov ČSSD, ale za cíl si klade úzkou spolupráci se všemi levicovými silami, občanskými sdruženími a iniciativami, s odbory a s každým, kdo podporuje základní hodnoty, jakými jsou vzájemná solidarita, sociální spravedlnost či důstojné podmínky pro všechny.

Hnutí Doleva! bude pořádat semináře a besedy ve snaze najít co největší společný jmenovatel pro českou levici, ale bude i aktivně podporovat konkrétní akce za zlepšení životních podmínek občanů peticemi, demonstracemi či jinými vhodnými prostředky.

Hnutí Doleva! bude do svých řad přijímat členy ČSSD, ale je otevřené všem občanům, kteří souhlasí s jeho programovými tezemi a bude s nimi úzce spolupracovat jako s příznivci a sympatizanty.

  • Členem hnutí Doleva! se stanete jako  člen ČSSD, pokud souhlasíte s programovými tezemi hnutí Doleva!, vyplníte a odešlete přihlášku člena.
  • Sympatizantem hnutí Doleva! se stanete jako nestraník či člen jiné politické strany nebo hnutí, pokud souhlasíte s programovými tezemi hnutí Doleva!, vyplníte a odešlete přihlášku sympatizanta.

Přihlášku  zašlete doporučeně na adresu

Jaroslav Foldyna

Parlament České republiky
Poslanecká sněmovna
Sněmovní 4
118 26 Praha 1 – Malá Strana


 gif
Přihláška sympatizanta

 gif pdf
Přihláška člena

Napsat komentář

Jméno *
E-mail *
Webová stránka